Terug naar inhoudsopgave

JANSKERK HAARLEM 700 JAAR


Veelgestelde vragen


Hoe is de website opgebouwd?

De website bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat over de geschiedenis van de stad Haarlem tot ongeveer 1625 en levert de historische context voor deel 2: het Jansklooster. Elk deel bevat verschillende verhaallijnen. Er is een hoofdlijn, die een beknopt overzicht geeft, en zijlijnen met meer informatie over bepaalde aspecten. De hoofdlijn beslaat beide delen en bestaat uit Haarlem, een religieuze stad en Janskerk en Jansklooster 1310-1625.

Sommige webpagina's hebben een aanhangsel dat uit een of meer webpagina's kan bestaan. Hier heeft de informatie dus een verticale structuur; de pagina's liggen als het ware onder elkaar en er is daar geen sprake van een verhaallijn.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het relaas over de kloosters in Haarlem. De pagina Kloosters in Haarlem geeft een globaal overzicht van alle kloosters. Daar kan de lezer klikken op de link 'Kloosters individueel' die leidt naar de onderliggende pagina Kloosters in Haarlem 1578. Daarop kan men dan weer een afzonderlijk klooster kiezen; de daarbij behorende webpagina ligt nog een niveau dieper.

Tenslotte zijn er katernen, waarin bepaalde onderwerpen uitvoeriger worden behandeld.

Wat is een handige manier om de website te bekijken?

Elke verhaallijn is lineair te lezen door van pagina naar pagina te gaan met behulp van de knoppen  . Bij een verticale structuur (zie boven) kun je alleen terug en is er dus alleen de knop .

Het is handig om te beginnen met de hoofdlijn. Aan het einde van bepaalde webpagina's staan suggesties om over te stappen naar een zijlijn, maar noodzakelijk is dat niet.

Vanuit de footer (het onderste deel van de webpagina) zijn de zijlijnen ook bereikbaar. Ze zijn gemarkeerd met . Je kunt overstappen naar het andere deel van de website (Jansklooster of Een Religieuze stad) via de met pijlen gemarkeerde links  . Om terug te keren naar de hoofdlijn klik op: .

Waar kan ik het beste beginnen te lezen?

In principe is elke verhaallijn, webpagina en katern een zelfstandig geheel dat afzonderlijk kan worden gelezen. Je kunt dus waar dan ook beginnen. De teksten zijn echter ook lineair te lezen per verhaallijn. Wie zo leest komt wel wat herhalingen tegen, omdat alle teksten als zelfstandige eenheden zijn opgezet.

Hoe kom ik snel van het ene naar het andere punt in de website?

Op de startpagina (Home) staan alle webpagina's vermeld met een link. Vanaf elders in de website kom je daar gemakkelijk terug via de link 'Home' in de regel onderaan de paginatekst U bent hier: Home > etc. of met de link Inhoudsopgave in de footer.

Waarom kan ik pagina's niet precies zo printen als op het scherm getoond?

Alle pagina's worden apart geformatteerd voor printen. Afbeeldingen worden daarbij beperkt tot 75% van hun grootte waardoor ze meestal goed passen op een gedrukte pagina. In enkele gevallen worden kleine afbeeldingen daarbij groter dan de schermversie. Interactieve kaarten zijn vaak niet helemaal goed te printen.

Waarom kom ik vaak terecht op een andere website als ik op een afbeelding klik?

De afgebeelde schilderijen, prenten, kaarten en andere documenten zijn bijna altijd eigendom van een erfgoedinstelling, een museum of een archief. Via de link wordt dus recht gedaan aan de beherende instelling. Ook bieden de websites meestal extra informatie bij de afbeeldingen en kunnen de afbeeldingen vergroot worden. Alleen indien de illustratie daar niet op de website staat of wanneer is gekozen voor een speciale inzoommogelijkheid, wordt die op onze eigen website getoond. NB. Grotere versies van de afbeeldingen zijn niet bij ons aan te vragen. Daarvoor kan je ook terecht bij de rechthebbende erfgoedinstelling.

Wat is de wetenschappelijke kwaliteit van de website?

De inhoud van de website en de bijbehorende katernen is gebaseerd op uitgebreid (kerk)historisch en kunsthistorisch onderzoek. Behalve al eerder gepubliceerde informatie en inzichten, bevatten de teksten ook nieuwe ontdekkingen en besprekingen daarvan.

De katernen hebben verwijzingen in voetnoten. Voor de website zijn er overzichten met de gebruikte literatuur en websites, met verwijzingen en nadere informatie betreffende de gebruikte afbeeldingen, en met verwijzingen en nadere informatie betreffende de gebruikte archiefstukken, manuscripten en oude boeken. Deze overzichten zijn vanaf de startpagina te downloaden.

Mag ik delen van de website hergebruiken?

Hergebruik mag alleen volgens de licentie vermeld in het Colofon. In de praktijk betekent dat het volgende:

  1. De tekst (ook die van de katernen) valt onder een zogenaamde Creative Commons-licentie met naamsvermelding. De webteksten mogen worden gebruikt zoals die van een gedrukte publicatie maar steeds met vermelding van de website (met webadres) en het jaartal en de namen van de auteurs genoemd in het colofon.
  2. Afbeeldingen van erfgoed dat berust bij een erfgoedinstelling, mogen nooit van deze website worden gedownload. Volg de link bij de afbeelding (die van het plaatje zelf of de link in het onderschrift) en betrek de afbeelding vanaf de website van de erfgoedinstelling (met in achtneming van de regels die deze instelling stelt).
  3. Enkele afbeeldingen zoals kaarten en schema's zijn speciaal voor deze website gemaakt en vallen eveneens onder de Creative Commons-licentie met naamsvermelding. Deze mogen worden gebruikt zoals hierboven is beschreven voor tekst, maar voor commercieel gebruik is expliciete toestemming vereist.

Terug naar inhoudsopgave